Mga Tip Sa Pag-Backup

[SOLVED] Ang Pag-update sa Windows ay Hindi Makasuri Ngayon para sa Mga Update [Mga Tip sa MiniTool]