Mga Tip Sa Pag-Backup

[SOLVED] Windows Defender Not Turning in Windows 10/8/7 [MiniTool Tips]