Mga Tip sa Pag-backup

Naayos na ang Isyu! ang Operating System ay Hindi Nag-shutdown nang Malinis na Natigil