Minitool News Center

Paano Buksan ang Drive sa CMD (C, D, USB, Panlabas na Hard Drive) [MiniTool News]