Mga Tip Sa Pagbawi Ng Data

Ipinapakita lamang ng Hard Drive ang Half Capacity? Paano Mabawi ang Data Nito? [Mga Tip sa MiniTool]