Mga Tip Sa Pagbawi Ng Data

Ano ang I / O Error sa Device? Paano Ko Maaayos ang I / O Error sa Device? [Mga Tip sa MiniTool]